//////

ZMAGANIA NA FORTEPIANIE

Zmagania w kategorii fortepianu, skrzypiec, wiolonczeli i śpiewu solowego trwały trzy tygodnie. Zgłoszeń było ogółem aż 513; ostatecznie przyjechało nieco mniej, ale wciąż bardzo dużo uczestników – 119 pianistów, 66 skrzyp­ków, 91 wiolonczelistów, 63 wokalistów. Podczas uroczystej inauguracji kon­kursu występujący w imieniu członków jury australijski pianista uznał, że tak wielkie zainteresowanie imprezą wynikło nie tylko z przyczyn artystycznych, lecz także z chęci ujrzenia na własne oczy radzieckiej pierestrojki. Większość konkursowych nagród zdobyli Rosjanie (17) i Amerykanie (10); wśród 38 laureatów było też po 3 przedstawicieli RFN i Japonii, po 1 – Belgii, Finlandii, Luksemburga, Rumunii i Polski. 

Leave a Reply