//////

ZAGRANICZNY KONCERT

Wiosną w tym sezonie był w Moskwie jeszcze jeden zagraniczny – choć już tylko po części – Don Giovanni: koncertowe wykonanie obszernych frag­mentów opery z Josć van Damem w roli tytułowej. Znanemu belgijskiemu bas-barytonowi towarzyszyli śpiewacy z Moskwy i z Wilna oraz Litewska Orkiestra Kameralna Saulusa Sondeckisa. Gość objawił sięjako artysta o wiel­kiej muzykalności i kulturze, szlachetnym, choć niezbyt potężnym głosie, dobry aktorsko, przede wszystkim liryk; najpiękniej, wręcz nieporównanie, zaśpiewał serenadę Deh vieni alla finestra. zagrI był jeszcze jeden gościnny akcent mozartowski, choć tym razem już tylko po części muzyczny – odbyta w ramach obchodów 200-lecia Wielkiej Rewo­lucji Francuskiej wizyta Thćatre dc PUnitó z Paryża ze spektaklem Czekola­dowy Mozart.

Leave a Reply