//////

WYSZUKANA INSTRUMENTACJA

Przypomnijmy, że Noc wigilijną napisał Rimski-Korsakow w roku 1895 (prawykonaniem w Teatrze Maryjskim w Petersburgu dyrygował Naprawnik, wśród wykonawców był Fiodor Strawiński) i że libretto dzieła – nieskomplikowana wiejska historia miłosna z elementami fantastyki ludowej – oparte jest, podobnie jak libretto powstałych wcześniej Trzewiczków Piotra Czajkowskiego, na opowiadaniu ze zbioru Wieczory na futorze koło Dikańki Gogola, do którego to zbioru Rimski-Korsakow sięgał już przedtem w swej Nocy majowej. W Polsce Noc wigilijna miała swą prapremierę w przeddzień Bożego Narodzenia 1987 r. w Operze Wrocławskiej. Muzyka opery ma wszystkie cechy właściwe twór­czości kompozytora, w tym częste, stosowne zresztą do treści, odwołania do folkloru oraz bogatą, wyszukaną instrumentację. 

Leave a Reply