//////

WYPEŁNIONA PO BRZEGI SALA

W dzień Paschy w wypełnionej po brzegi Wielkiej Sali Konserwatorium po raz pierwszy w ZSRR zabrzmiało Oratorium Wielkanocne J.S.Bacha. Koncert odbył się pod egidą nowo powstałego Moskiewskiego Centrum Bachowskie- go: śpiewał jego chór i grała jego orkiestra, kierowane przez Sergiusza Mia- sojedowa, a wszystkie partie solowe realizowali mężczyźni (sopranową Oleg Riabiec, altu zaś – Erik Kurmangalijew). Nastrój wykonania określiły przede wszystkim fragmenty o charakterze lirycznym – i taki też styl wykonawczy Bacha zdaje się ta nowa orkiestra lansować, odżegnując się zarówno od zbyt bezosobowej motoryki, jak i przesadnej romantycznej egzaltacji. Inna rzecz, że dopracowawszy się szybko własnej estetyki, zespół nie osiągnął jeszcze dostatecznej precyzji technicznej, zwłaszcza w towarzyszeniu solistom.

Leave a Reply