//////

WŚRÓD KILKUNASTU KONCERTÓW

Wśród kilkunastu koncertów festiwalu własne wieczory kompozytorskie mieli m.in. Elliott Carter, Mario Davidovsky, Lukas Foss (który przyjechał osobi­ście, występując też jako dyrygent)^ Kilka odrębnych imprez poświęcono pa­mięci Leonarda Bernsteina. Na wieczorze symfonicznym złożonym z utwo­rów Cartera wykonano m.in. jego dwa interesujące Koncerty, fortepianowy i skrzypcowy; zwłaszcza ten ostatni zaliczyć można chyba do najlepszych powstałych w drugiej połowie naszego wieku dzieł tego gatunku. Wpisał się w ów nurt i Ośrodek Informacji i Kultury Polskiej, organizując w kwietniu wyjątkowo dużo imprez muzycznych: wieczory kompozytorskie Mariana Bor­kowskiego i Marka Stachowskiego, na które przybyli czołowi moskiewscy muzykolodzy. 

Leave a Reply