//////

WSPOMNIENIE DAWNEJ WERSJI

W pamięci jednak wciąż powracało wspomnienie wspaniałej wersji misterium, zrealizowanej – z tytułem Rostowskoje diejstwo – przez Borysa Pokrowskiego w Moskiewskim Kameralnym Teatrze Muzycznym, a pokazy­wanej przed kilkoma laty i w Warszawie. To wirtuozerskie przedstawienie utrzymuje się wciąż w repertuarze; ktokolwiek go nic widział, a w Moskwie czy gdzie indziej nań trafi, niechaj obejrzy koniecznie! A nazajutrz przyjąłem zaproszenie na organizowany pod auspicjami mo­skiewskiej telewizji koncert „Rożdiestwienskije ogłaszenija” – prezentację młodych talentów muzycznych. Długą, niemal czterogodzinną imprezę popro­wadził sam Innokientij Smoktunowski, aktor, z którym każde spotkanie staje się źródłem niezwykłej satysfakcji, wśród słuchaczy byli też wyżsi duchowni, program urozmaiciła loteria rękodzieła artystycznego. 

Leave a Reply