//////

WIELKI KONKURS

IX Międzynarodowy Konkurs im. Czajkowskiego w Moskwie odbywał się dosłownie i w przenośni w okresie gorącym – m.in. niemal równocześnie z mistrzostwami świata w piłce nożnej i XXVIII Zjazdem KPZR. Mimo to publiczność nie zawiodła – cztery najważniejsze sale koncertowe miasta, gdzie miały miejsce przesłuchania, bywały na ogół pełne. Miał zapewne na to wplyw i poziom zmagań – jak to dość zgodnie oceniano, wysoki. Przewodniczący komitetu organizacyjnego Tichon Chriennikow stwierdził na ceremonii wrę­czenia nagród, że wszyscy laureaci to już muzycy światowej klasy.  Nim jednak rozpoczęła się rywalizacja w czterech podstawowych dyscypli­nach wykonawczych.

Leave a Reply