//////

WĄSKIE PASY PURPURY

Wąskie pasy purpury nie miały już tego znaczenia Nosili je wprawdzie ekwici, ale właściwą ich oznaką klasową było posiadanie złotego pierścienia. Zdobienie wąskimi paska­mi purpury tuniki rzymskiej było dozwolone dla każdego, kogo stać było na taki wydatek. Tunika na chłodną porę była czasem z kosmatej wełny z utkanymi szerokimi pasami purpury które starano się ukazywać przez umiejętne udrapowanie bardzo cienkiej wełnianej togi, przez której fałdy znać było szlaki pur­purowe na tunice, słabo ściąganej w pasie, by nie załamywał się pion ozdoby. Do tuniki z lali clavi mieli prawo młodzieńcy z rodów senatorskich już po zdjęciu togi praetexta. W późnym okresie cesarstwa, po wygaśnięciu starych rodów i napływie ludzi nowych, którzy zdobywali wysokie stanowiska niezależnie od swego pochodzenia, zdobienie szerokimi szlakami purpury tunik straciło znaczenie. 

Leave a Reply