//////

W ZWIĄZKU KOMPOZYTORÓW

Pieriestrojka dotknęła wreszcie i tego stowarzyszenia, i to zarówno jego struktury, jak i częściowo składu kierownictwa. W miejsce scentralizowanej instytucji z wszechwładnym Sekretariatem na czele stał się Związek Kompo­zytorów dobrowolną federacją organizacji kompozytorskich poszczególnych republik związkowych oraz Moskwy, Leningradu i Kijowa. Najwyższą władzę przejęła Rada Przewodniczących tych organizacji; dotychczasowy Sekretariat 1 stycznia 1990 r. rozwiązano, utworzono zaś jako organ wykonawczy nie­wielki Sekretariat Roboczy. Na jego czele jako przewodniczący Związku po­został Tichon Chriennikow, jego zastępcami wybrano kompozytora Gieorgija Dmitriewa i muzykologa Rimmę Kosaczową, wśród czterech sekretarzy zna­lazł się zaś – co jest bardzo wyrazistym znakiem czasu – Denisów.

Leave a Reply