//////

W KATEGORII SKRZYPIEC

Małżonka Ganewa, też znana pianistka, dodała, że Bieriezowski stanowi takie konkursowe odkry­cie, jakim swego czasu stał się – choć tak odmienny – Michaił Pletniów, dziś zresztą nie tylko wielkiej klasy pianista, lecz także świetny dyrygent. Drugą nagrodę i srebrny medal przyznano również Rosjaninowi, dla odmiany studen­towi konserwatorium w Leningradzie – Władimirowi Miszczukowi. W kategorii skrzypiec triumfowała młodziutka, zaledwie 18-letnia, za to już uwieńczona laurami drugich nagród w konkursach w Genui i Brukseli, świetna Japonka – Akiko Suwanai. Naukę na skrzypcach rozpoczęła w wieku lat trzech. Podobnie jak stało się to przed rokiem na konkursie im.Królowej Elżbiety, Suwanai wyprzedziła o jedno miejsce Rosjanina Jewgienija Buszkowa, pamiętnego zwycięzcę IX Konkursu im.Wieniawskiego w Poznaniu.

Leave a Reply