//////

UPODOBANIE CESARZA

Zjawisko to histo­rycy łączą zwykle z upodobaniem do tkanin jedwabnych cesarza Heliogabala, pochodzącego z Syrii. Miasta syryjskie pośredniczyły w tym czasie w handlu z Dalekim Wschodem; syryjskie karawany kupieckie korzystały z usług Partów przy zakupowaniu gotowych tkanin chińskich; dostarczały rów­nież tkanin jedwabnych, wyrabianych i barwionych w Syrii. Oczywiście rozpowszechnienie jedwa­biu w cesarstwie rzymskim ze względu na wysoką cenę tkanin ograniczało się do dworu i najbogat­szych rzymskich dostojników i ich żon. Mniej zamożne sfery społeczeństwa mogły sprawiać jedynie wełniane barwne ozdoby do ubiorów lub naszycia w formie jedwabnych segmentów, tkanych na lnianej osnowie.

Leave a Reply