//////

ŚWIADKOWIE PIERWSZEGO SPEKTAKLU

Przygotowaną wspólnie z londyńską Covent Garden i paryską Općra-Bastille premierę Wojny i pokoju Prokofiewa. Świadkami pierwszego spektaklu w Leningradzie 13 lipca byli nie tylko ci, którym udało się tego dnia dostać do gmachu Teatru, lecz także miliony telewidzów, i to zarówno w Związku Radzieckim, jak i – za sprawą BBC – w wielu innych krajach. Po pewnym okresie eksploatacji w grodzie nad Newą przedstawienie pokazywane będzie w siedzibach dwóch pozostałych „koproducentów”. Przy tym wszystkim jest to także bodaj pierwsza w scenicznych dziejach opery prezentacja jej pełnej wersji – przedzielony jedną tylko przerwą spektakl trwa blisko pięć godzin. 

Leave a Reply