//////

SŁABE REZULTATY

Zwracała uwagę mała liczba uczestników słabe rezultaty osiągnięte przez niemal wszystkie państwa Europy środko­wo-wschodniej. Do konkursu wokalnego np. nie stanął ani jeden przedstawi­ciel kraju o takich tradycjach śpiewaczych, jak Bułgaria.Większość spośród zdobywców najwyższych nagród miała już na swym koncie zwycięstwa w innych konkursach muzycznych. Wśród pianistów złoty medal przypadł w udziale Rosjaninowi, 21-letniemu studentowi konserwato­rium w Moskwie – Borysowi Bieriezowskiemu, przedtem laureatowi w Leeds. Choć faworytem publiczności nie był, profesjonaliści zwrócili nań szybko uwagę. Nasz dobry znajomy, juror X Konkursu Chopinowskiego Bułgar Kon- stantin Ganew określił go w konkursowym biuletynie prasowym jako muzyka kolosalnej rangi, talent o wymiarze rachmaninowowskim. 

Leave a Reply