//////

POWRÓT DO PARYŻA

A Rostropowicz natychmiast po koncercie wracał do Paryża, by nazajutrz asystować przy uroczystościach zaślubin swej córki, wiolonczelistki Olgi. Młodej parze ślubu udzielał Jacąues Chirac, potem miała miejsce ceremonia w paryskiej cerkwi prawosławnej, wreszcie raut na pół tysiąca osób w salach Grand Općra. W Moskwie zaś w owych dniach rozwożono do księgarń pier­wszą radziecką edycję autobiografii Galiny Wiszniewskiej – opasły, luksusowo wydany tom o stutysięcznym nakładzie i sporej jak na tutejsze obyczaje cenie 30 rubli. Orkiestra Spiwakowa zaś po moskiewskim występie zapewne wracała do Hiszpanii, gdyż tam właśnie (bodaj w Oviedo) zaangażowała sie teraz na dłuższy kontrakt.

Leave a Reply