//////

OSTATNIE GŁOŚNE DOKONANIE

Ostatnim głośnym dokonaniem tandemu Brażnik-Titel stała się prapremiera innego współczesnego dzieła rosyjskiego, opery Antygona, której libretto wy­szło spod pióra błyskotliwego krytyka muzycznego, poety i tłumacza Aleksie- ja Parina, muzykę zaś stworzył wybitny pianista i uzdolniony kompozytor Wasilij Łobanow. Dla obu jest to operowy debiut; o libretcie wspominam tu dlatego, że choć w zasadzie osnute na wielkiej tragedii Sofoklesa, akcenty rozstawia bardzo odmiennie od klasycznego pierwowzoru i jego późniejszych naśladownictw i modyfikacji. Antagonistami są u Parina nie Antygona i Kre­on, lecz Antygona i chór, Antygona broni swych racji nie przed władcą, lecz przed ludem, przed tłuszczą. 

Leave a Reply