//////

OBOK KOŚCIELNEJ MUZYKI

Pro­gram bachowskiego popołudnia dopełnił Koncert skrzypcowy E-dur, bardzo ładnie, z subtelnym ciepłem zagrany przez Jewgienija Buszkowa. W rozmo­wie po występie nasz znajomy z Konkursu im.Wieniawskiego zwierzył mi się, że lada dzień ma po raz pierwszy zostać ojcem. Obok kościelnej muzyki zachodnioeuropejskiej nie zabrakło oczywiście i prawosławnej. W szczególności zjechała do Moskwy Leningradzka Kapela im.Glinki kierowana przez Władysława Czemuszenkę, by wykonać m.in. Li­turgię św. Jana Chryzostoma Czajkowskiego i Całonocne czuwanie Rachma­ninowa. A świąteczną atmosferę powszechnej zgody i pojednania pogłębiały nietuzinkowe wydarzenia z udziałem artystów z zagranicy.

Leave a Reply