//////

NIE WSZĘDZIE W SZTUCE

Ale nie ze wszystkim i nie wszędzie w sztuce musi być tak dobrze, skoro i twórcy, i decydenci kulturalni zgodnie biją na alarm: 28 czerw­ca przerwano wieczorem w Związku Radzieckim na pięć minut przedstawie­nia teatralne, koncerty, projekcje filmowe i inne imprezy artystyczne, by za­apelować w ten sposób o pomoc materialną dla kultury do całego społeczeństwa. W Moskwie przerwano m.in.przesłuchania Konkursu Czajko­wskiego, a na scenie „Bolszowo”, w którym odbywał się spektakl Gisełle, w tej jedynej w swoim rodzaju akcji protestu uczestniczył wraz z artystami teatru minister Mikołaj Gubienko. 

Leave a Reply