//////

MUZYKA STYLISTYCZNIE RÓŻNORODNA

Z kolei przyszedł czas Szostakowicza, czas niewiarygodnego napięcia ludzkiego ducha pod brzemieniem totalitaryzmu. Potem, po krótkiej przerwie na Okudżawę, nastąpiła epoka Sznitkego z jej ideologią odgraniczo­nej enklawy kulturalnej. Może teraz zaczyna się epoka minimalizmu? Jeśli tak, to doszło do tego w następstwie istotnych zmian w naszej świadomości. Sto­pniowo wyzwalając się z priorytetu indywidualistycznego oporu i dysydenc- twa, otwiera się ona ku czystym, wolnym od ideologii przestrzeniom”. Koncert inauguracyjny „Alternatywy” wypełniła jednak muzyka stylistycz­nie bardzo różnorodna – poszczególne utwory łączyło tylko to, że zostały skomponowane przez członków powstałego właśnie w ZSRR „nowego” Sto­warzyszenia Muzyki Współczesnej (ASM-2), nawiązującego do programu i celów znanej organizacji muzyków z lat dwudziestych.

Leave a Reply