//////

MĘSKIE UBIORY W PALMIRZE

Pośredniczyli także w handlu jedwabiem i gotowymi chińskimi tkaninami jedwabnymi, przeznaczonymi dla bogatych odbiorców rzymskich. W kulturze ma­terialnej Palmiry łączyły się wpływy hellenistyczne w doborze motywów dekoracyjnych z od­działywaniem Persji na formę ubiorów. Męskie ubiory w Palmirze składały się z tuniki z rękawami, skrojonej i zdobionej na wzór per­ski, z pionowym pasem ornamentu na środku przodu, i fałdzistych szerokich spodni, modnych po 150 r. n. e., również ze szlakiem barwnego ornamentu . Wśród urozmaiconego obrazu ulicy rzymskiej III w. n. e. nie brakowało zapewne bogato odzianych kupców z Palmiry, przybywających ze zbytkownymi towarami do stolicy.

Leave a Reply