//////

KONFLIKT PRAWA MORALNEGO

Kreon, król mądry i szlachetny, jest tu bardziej Antygony obrońcą niż katem, rozumie motywacje jej czynu i usiłuje ją ratować przed gniewem swych poddanych, a wyrok śmierci wydaje tylko pod stanow­czym ich naciskiem, zaraz potem zrzekając się tronu i władzy. Jak się zresztą wydaje, z Antygoną łączy go coś więcej niż szacunek dla odwiecznych boskich praw, tym bardziej, że Hajmon jest w wersji Parina zaledwie tchórzliwym i niezbyt uczuciowo dojrzałym młodzieniaszkiem, w żadnym razie prawdzi­wym partnerem swej narzeczonej. Innymi słowy – konflikt prawa moralnego z nakazem władcy przeradza się tii więc w konflikt tego prawa z poglądem i wolą podburzanego przez swych liderów tłumu.

Leave a Reply