//////

JESZCZE WIĘKSZY TYTUŁ CHWAŁY

Jeszcze bardziej chyba jednak pasjonowała . go zawsze i jeszcze większy tytuł do jego chwały stanowi uporczywa pene­tracja nowości, muzyki dotąd nie znanej i nie wykonywanej: to właśnie Roż­diestwienski odkrył dla radzieckiej publiczności wczesne balety Prokofiewa, to on jako jedyny dyrygent poprowadził wszystkie (w tym nie ukończone) opery Szostakowicza, to on opracował i zarejestrował na płytach wiele innych utworów Szostakowicza pozostawionych w rękopisach bądź zupełnie zapo­mnianych, to on wreszcie stał się propagatorem, a nierzadko i inspiratorem, wielkiej liczby dzieł współczesnego sobie pokolenia kompozytorów radziec­kich, w tym w szczególności znakomitych liderów tej generacji: Szczedrina, Sznitkego, Gubajduliny, Denisowa, Knajfela.

Leave a Reply