//////

FESTIWAL TEATRÓW BALETOWYCH

A równolegle na scenie Teatru Wielkiego odbywał się imponujący rozmia­rami, niemal trzytygodniowy festiwal teatrów baletowych Rosji, poświęcony baletom Piotra Czajkowskiego. Impreza ta, zorganizowana w związku z nie­zmiernie uroczyście tu obchodzoną 150. rocznicą urodzin kompozytora, zgro­madziła aż 6 znanych trup – z teatrów opery i baletu w Kujbyszewie (Sama­rze), Permi, Nowosybirsku, dwóch teatrów leningradzkich (im.Kirowa im.Musorgskiego – dawniejszego Małego) oraz moskiewskiego Teatru Mu­zycznego im. Stanisławskiego i Niemirowicza-Danczenki; łącznie pokazały one 13 spektakli, od klasycznych inscenizacji Mariusa Petipy i Lwa Iwanowa po układy choreograficzne Wasilija Wajnonena, George’a Balanchine’a, Wła­dimira Burmeistera, Igora Bielskiego, Igora Czemyszewa. 

Leave a Reply