//////

DAWNY ZASÓB TEMATÓW

Od VII do IX w. tkactwo bizantyńskie powtarzało dawny zasób tematów dekoracji tkanin, jednak poziom artystycz­ny kompozycji, rysunku i kolo­rytu był niższy. Od X w. poja­wiły się nowe schematy kompo­zycji ornamentu, oparte na motywie zaostrzonych owali, i tkaniny jednobarwne zbliżone do atłasu z wgłębionym rysunkiem ornamentu. Pod względem technicznym i artystycznym tkaniny bizantyńskie od X w. wykazują duży postęp; wzbogaciły się motywy dekoracyjne przez wprowadzenie ulubio­nych w tkactwie perskim fantastycznych hipokampów, stylizowanych słoni, lwów, gryfów. W ciągu XI i XII w. powtarza się często mo­tyw stylizowanych orłów cesarskich na bizantyń­skich tkaninach dekoracyjnych, który występuje w dwóch odmianach.

Leave a Reply