//////

Chronić skórę

Skóra jest niezbędna do życia. Rozległe oparzenia udowadniają to w okrutny sposób. Wyznacza ona granicę z otoczeniem zewnętrznym, stanowiącą o naszej odrębności. Chroni również przed wpływem środowiska zewnętrznego. Za pośrednictwem niezliczonych czujników informuje natychmiast o otaczających niebezpieczeństwach. Dzięki swojej elastyczności i wytrzymałości pozwala na swobodę i dokładność ruchów. Bierze także udział w regulacji temperatury wewnętrznej. Rola skóry jest nie tylko utylitarna. Może ona stać się dla nas również źródłem przyjemności za pośrednictwem subtelności dotykowych. Co więcej: wymaga się, by skóra była wciąż piękna, a tym samym stanowiła miły widok dla oczu. Jest to jeden z podstawowych wymogów stawianych kobietom. W naszych czasach również wielu mężczyzn rości sobie do tego prawo.

Leave a Reply