//////

Menopauza.Środek życia

CAŁKIEM NOWE POMYSŁY STOSOWANIA ESTROGENU

Byłoby wspa­niale, gdyby udało się w stu procentach stwierdzić, że zacho­rowalność na ten rodzaj raka nie ma żadnego związku ze stosowaniem estrogenu. Dopóki jednak nie zostanie to udo­wodnione, zakaz stosowania estrogenu w niektórych przy­padkach będzie nadal obowiązywał. Pojawiają się natomiast całkiem nowe pomysły, doty­czące sposobów stosowania estrogenu u kobiet chorujących uprzednio na raka sutka. Niedawno odbyło się w Kanadzie sympozjum poświęcone zagadnieniom menopauzy. Kilku lekarzy, uczestników tego sympozjum, przyznało, że w kon­kretnych okolicznościach, i biorąc za to pełną odpowiedzial­ność, przepisali dopochwowy krem zawierający estrogen tym pacjentkom mającym raka, u których stwierdzono silną suchość pochwy uniemożliwiającą im odbywanie stosunków seksualnych.

STOSOWANIE OBU HORMONÓW

Coraz częściej używa się pierwszego terminu, czyli HRT. Po prostu, dokładniej ilustruje on fakt, że w terapii stosuje się oba hormony – estrogen i progesteron. Jest to o tyle ważne, że właśnie działanie progesteronu (w połączeniu, z małymi dawkami estrogenu) skłoniło wielu lekarzy do zmiany opinii na temat skutków stosowania terapii hormonalnej i przekonało ich, że obecnie jest ona o wiele bezpieczniejsza, niż była jeszcze 10 lat temu. Zbyt duża ilość „zajętych pracą” receptorów estrogenu w błonie śluzowej macicy (zwanej endometrium) może wywo­łać nadmierną aktywność komórkową, która czasem prowadzi do stanów przedrakowych, a nawet rakowych w tym obrębie.

TERAPIE HORMONALNA

Terapia hormonalna pomaga  w dwo­jaki sposób. Nie tylko przyniosła poprawę fizycznego samopo­czucia, ale także pozytywnie podziałała na sferę emocjonalną, choć na pełne rezultaty trzeba było trochę poczekać. Terapia działa na ogół szybciej na fizyczne objawy meno­pauzy, takie jak uderzenia krwi do głowy, nocne poty, suchość w pochwie, bezsenność i zmęczenie. Natomiast złagodzenie niektórych symptomów natury emocjonalnej przychodzi z pewnym opóźnieniem i daje się zauważyć dopiero po kilku miesiącach, a czasem nawet dopiero po kilku latach. Z tego powodu wiele kobiet przyjmujących estrogen po jakimś czasie zniechęca się do tej kuracji.