//////

CAŁKIEM NOWE POMYSŁY STOSOWANIA ESTROGENU

Byłoby wspa­niale, gdyby udało się w stu procentach stwierdzić, że zacho­rowalność na ten rodzaj raka nie ma żadnego związku ze stosowaniem estrogenu. Dopóki jednak nie zostanie to udo­wodnione, zakaz stosowania estrogenu w niektórych przy­padkach będzie nadal obowiązywał. Pojawiają się natomiast całkiem nowe pomysły, doty­czące sposobów stosowania estrogenu u kobiet chorujących uprzednio na raka sutka. Niedawno odbyło się w Kanadzie sympozjum poświęcone zagadnieniom menopauzy. Kilku lekarzy, uczestników tego sympozjum, przyznało, że w kon­kretnych okolicznościach, i biorąc za to pełną odpowiedzial­ność, przepisali dopochwowy krem zawierający estrogen tym pacjentkom mającym raka, u których stwierdzono silną suchość pochwy uniemożliwiającą im odbywanie stosunków seksualnych.

Leave a Reply